Of atsarang sayote recipes

Atsarang Sayote ( Chayote Pickle )

Atsarang Sayote ( Chayote Pickle )

Sa handaan mas kinakain ko ang "salad", mas nauuna ko puntahan ang corner ng dessert of salad. Akala ko noon ay papaya lang ang ginagawang atsara, puede din pala ang sayote pate ang singkamas, Pero hindi ko pa na try ang singkamas at itong sayote madalas ko na gawin ito lalo na kung mas mura ang kilo sa market

Atsarang Papaya

 There are many variation of making atsara, most fruits vegetables, like radish, turnips, sayote, ampalaya,  are used in making this tangy appetizer