Lutong karne ng baboy recipes

Murkon

Murkon

Ilatag ang laman ngkarne. Iayos ang hamon, soriso, taba ngbaboy, “gherkin” at itlog sa isang hanay. Ingredients